dimarts, 3 d’octubre de 2006

Exhumacions al cementiri de Palafrugell per fer-hi ampliacions

L'Ajuntament de Palafrugell, a través de la junta de govern, aprova l'expedient administratiu per exhumar i traslladar les restes enterrades en els espais públics del cementiri municipal, després que no s'ha presentat cap al·legació ni observació per part dels possibles titulars. L'exhumació es fa per alliberar espai i poder executar la construcció de nous edificis funeraris de diversa tipologia. Les restes cadavèriques desenterrades seran inhumades a la fossa comuna i els drets funeraris dels seus titulars quedaran extingits, segons diu l'acord pres per l'equip de govern. A més a més, el mateix acord deixa clar que tant l'exhumació com l'enderroc o supressió de les tombes no donaran lloc a cap mena d'indemnització econòmica dels possibles titulars.

A. V., El Punt